x

Login

Remember me
Forget password ?

Or via social

x

sign up

袁富華係香港男演員,自1995年開始演出過好多電影同舞臺劇作品。2017年佢頭一次演出電視劇。

袁富華最出名角色係1999年電影《喜劇之王》入面大聲嗌「你唔係外賣仔!」嗰位大佬。

袁富華出身好窮,自細就要做童工養家,中學讀威靈頓英文中學,讀到中五就正式投身社會,有次偶然見到請業餘演員,佢就走去試,結果就開始佢嘅演員生涯,主要喺劇場演出,出入過兩次...
[+]展開劇情簡介
出生地: 香港

袁富華的劇照

袁富華歷年來的作品

80%
76%

98yp內容錯誤回報

須更正段落: